Advokátní kancelář Mgr. Zbyněk Eger

Poskytujeme právní služby včetně zastupování před soudy a správními orgány v rámci celé ČR.

Formy zastupování

Poskytujeme

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

Včetně zastupování před soudy a správnímí orgány v rámci celé ČR realizované našimi specialisty.

VÍCE

Hlavní podstatou našich služeb je jejich komplexnost. Klienti získávají v co nejkratším čase komplexní analýzu svých témat, která potřebují řešit až po návrhy postupů, včetně jejich řešení, které realizují naši specialisté. Na každý případ sestavujeme mikroteam. Podle jeho povahy a oboru složený i z více advokátů, interních a externích poradců (ekonomika – daně) případně vyšetřovatelů (pro zajištění důkazních prostředků) nebo i specialistů zajišťující psychologickou podporu a intervenci.

EKONOMICKO – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Pro naše klienty z řad podnikatelů fyzických osob.

VÍCE

Tyto služby jsou určeny zejména pro naše klienty z řad podnikatelů fyzických osob a obchodních společností, ale nejen pro ně. Ve spolupráci s našimi poradci provádíme pro klienty strategické, operativní, vývojové analýzy a rozbory týkající se rozvoje a funkčnosti jejich podnikání. Dále v oblastech nemovitostního trhu, bankovního trhu, reorganizací a insolvencí.

FORMY ZASTUPOVÁNÍ

Pro jednotlivé případy je standardně s klientem sjednávána plná moc pro zastupování.

VÍCE

Pro jednotlivé případy je standardně s klientem sjednávána plná moc pro zastupování. V případě zájmu a potřeb klienta kancelář nabízí možnost sjednání dlouhodobé právní služby (rodinný / firemní právník). Máme zkušenosti i s řízením podniků formou mandátní smlouvy.

Kdo jsme

O nás

25 let zkušeností v oblasti právního poradenství. Se svými spolupracovníky v advokátní kanceláři a partnerskou advokátní kanceláří Mgr. Andrea Eger přináší nové inovativní pojetí služeb pro klienty

Mgr. Zbyněk Eger

Tato advokátní kancelář byla založena Zbyňkem Egerem, který působí v ČR v oblasti práva a justice od roku 1998. Navazuje na jeho předchozí působení v SRN a jeho další práci ve vedoucích funkcích v soustavě státního zastupitelství.  

Zde se specializoval na hospodářskou trestnou činnost, trestní odpovědnost právnických osob, bankovní a investiční sektor.

Během této praxe se věnoval i souvisejícím oborům práva.

Číst více

Absolvoval též několik zahraničních studijních pobytů.

Se svými spolupracovníky v advokátní kanceláři a partnerskou advokátní kanceláří Mgr. Andrea Eger přináší nové inovativní pojetí služeb pro klienty.

Klient tak získává komplexní služby na jednom místě, včetně případné psychologické podpory pro zvládnutí zátěžové životní situace, kterou nepochybně některé oblasti právní praxe pro něj, případně pro jeho blízké představují.

Mgr. Andrea Eger

Po úspěšném působení u EUROPOLU a Interpolu ČR a navazujících stážích v renomovaných advokátních kancelářích v ČR a SRN založila Andrea Eger před více jak deseti lety stejnojmennou advokátní kancelář se sídlem v Tachově. Pobočka kanceláře pak působí v Domažlicích.

Od samého počátku je kancelář orientována na poskytování komplexních právních služeb jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Mgr. Andrea Eger působí dále jako spolupracující advokát v dalších významných českých a německých advokátních kancelářích.

Reference

Co o nás říkají klienti

“ Advokátní kancelář Eger mě zastupovala v trestním řízení a jen díky jejich podpoře a snaze, se mi podařilo celé řízení psychicky zvládnout a domluvit se s poškozenými na náhradě škody. „

Eleonora Vávrová

Ceník služeb

Odměna za právní služby

Odměna advokáta může být stanovena dvěma způsoby:

  1. Smluvní odměna dle individuální dohody s klientem.
  2. Mimosmluvní (tarifní) odměna, která se stanoví dle pravidel uvedených ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Neváhejte nás oslovit

Kontakt

Tachov

Náměstí Republiky 60
347 01

Domažlice

U Nemocnice 16
344 01

Praha 

Bulharská 720/29
101 01