Nabízíme

Naše služby

Trestní právo

Rodinné právo

Správní řízení

Pracovní právo

Obchodní právo

Bezpečnostní sbory

Ochrana osobnosti

Insolvenční právo

Stavební právo

TRESTNÍ PRÁVO

Přijímáme zastupování fyzických i právnických osob (podezřelých, obviněných, poškozených – obětí) ve všech fázích trestního řízení před Policií ČR (včetně GIPS, VOJENSKÉ POLICIE), nebo soudem (včetně zvláštních typů řízení – vazební, EZR apod.). Pro právnické osoby poskytujeme poradenství týkající se compliance programů eliminující jejich případnou trestně-právní odpovědnost dovozovanou i z činnosti jejich zaměstnanců a společníků. Pro poškozené (oběti trestných činů) zajišťujeme identifikaci a vymáhání jejich nároků na náhradu škody.

RODINNÉ PRÁVO

Zpracováváme veškerou smluvní agendu, dále návrhy týkající se rozvodů, výživného a dědické problematiky. Poskytujeme i poradenství v případech řešení svéprávnosti, opatrovnictví, kolizí v rodině a právní pomoc rodinným příslušníkům při hospitalizacích pacientů s psychickou diagnózou apod.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zastupujeme klienty ve všech typech správních řízení (včetně přestupků na úseku dopravy, ve stavebních řízeních a další). Zpracováváme též stanoviska a rozbory ve vybraných oblastech.

PRACOVNÍ PRÁVO

Zastupujeme klienty v pracovně-právních sporech a zajišťujeme kompletní servis pro podnikatele a společnosti.

OBCHODNÍ PRÁVO

Služby zaměřujeme na oblast zpracování smluv a smluvní dokumentace, dále zakládání společností. Na vyžádání zajišťujeme i správu společností a právní audity.

BEZPEČNOSTNÍ SBORY

Specializujeme se na zvláštní typy řízení (interní, správní a trestní) týkající se služebních poměrů policistů, celníků, vojáků a pracovníků GIBS a dalších bezpečnostních a ochranných složek.

OCHRANA OSOBNOSTI

Zajišťujeme vymáhání nároků a vzniklé škody z mediálních a jiných poškození dobrého jména a pověsti.

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Poskytujeme servis jak pro věřitele, tak dlužníky. Řešíme pohledávky.

STAVEBNÍ PRÁVO

Zastupujeme klienty ve stavebních a dalších povolovacích řízeních před dotčenými orgány státní správy. Zpracováváme, případně revidujeme revize smluv o dílo a výstavbě. Řešíme spory mezi objednateli a dodavateli staveb. Reklamační řízení, vady staveb apod. Prostřednictvím externích poradců zaměřujeme právní servis i na problematiku kvality staveb a použitých materiálů.

Reference

Co o nás říkají klienti

“ Touto cestou bych chtěl poděkovat advokátní kanceláři Eger za rychlé a efektivní řešení mého právního problému, který vznikl v naší firmě „

David Hrzán

Neváhejte nás oslovit

Kontakt

Tachov

Náměstí Republiky 60
347 01

Domažlice

U Nemocnice 16
344 01

Praha 

Bulharská 720/29
101 01